Levekårsundersøkelsen

Linker til ulike sider relatert til undersøkelsen:
Dobbelt så mange kunstnere, NRK 01.07.2008
Det er for mange kunstnere, NRK 02.07.2008
Referat fra debatt og infomøte om levekårsundersøkelsen
Levekår eller å “leve i kår“, Billedkunst, Marit Aanestad, 20.03.2007, No.2
Spiller kunstnere noen rolle?, Aftenposten, Ingeborg Stana, 07.05.2007

This entry was posted in Interesser and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.