Brännpunkt Barents på Havremagasinet 7/2 – 19/4 2015

I utställningen BRÄNNPUNKT BARENTS för vi samman konstnärer från Barentsregionen. I sin konst tar de upp frågor som berör den region de lever och verkar i. Det handlar om gas- olje- och malmutvinning i regionen och de konflikter som följer i dess fotspår, men även försök att gestalta en känsla; vilka är vi som bor här, hur ser vi på oss själva och omvärlden?

Vi menar att konsten kan vara en kraft för yttrandefrihet, fred och demokrati som kan göra avtryck i regionen likväl som i resten av världen. Kan konsten visualisera exploateringen av regionens naturresurser? Kommer de nya gas- och oljefyndigheterna under Arktis smältande isar att få konflikter att på nytt blossa upp mellan nationer? Skapar gruvprospekteringar i området konflikter mellan minoritetsbefolkningarna och de internationella bolagen såväl som de nationella regeringarna?
Havremagasinet ligger i Boden, en av Sveriges största militärstäder som kom till som det huvudsakliga försvaret gentemot Ryssland och Sovjetunionen. Ett försvar för att skydda gruvindustrin, kraftverken och järnverket; ett viktigt strategiskt försvar för hela norra Europas infrastruktur. Nu är Havremagasinet, denna gamla militära byggnad, istället en konsthall och en del av Bodens nya identitet. Hur har perspektiven förskjutits och vad är Bodens roll i regionen i dag?

Deltagande konstnärer: Kjetil Berge,
Ivan Galuzin, Tuuli Mukka, RAKETA,
Lena Stenberg, Anders Sunna,
Kristin Tårnes och Ulf B Jonsson.

Havremagasinets nettside

This entry was posted in Utstillinger. Bookmark the permalink.

Comments are closed.