Invasive Exotics 29.mai – 28. juni 2015

Åpning torsdag 28. mai kl. 18

RAM Galleri
Kongensgate 3, 0153 Oslo

Deltagende kunstnere i utstillingen: Tanya Busse, Kristin Tårnesvik, Beatriz Santiago Muñoz, Matti Aikio, Sara Bjarland, Margrethe Pettersen, Stacey Ho og Kristin Tårnes.

Det virket som en god idé å ta de med seg. Enten var de fine å se på, gode å spise, eller nyttige på andre måter. Noen døde fordi klimaet var så annerledes, andre trivdes veldig godt. Fordi de ikke opprinnelig fantes på det stedet, hadde de som regel ingen naturlige fiender. Uten fiender kunne de vokse, spre seg, og fortrenge det som var der fra før.

Invasive Exotics undersøker hva som er invaderende og fremmed. Kunstnerne som deltar i utstillingen tar i sine arbeider utgangspunkt i invaderende arter. Gjennom denne tematiseringen belyser de spørsmål knyttet til klasse, imperialisme og globalisering, historisk så vel som samtidig. I overført betydning antydes det at måten vi snakker om planter på, er sammenlignbart med hvordan enkelte mennesker blir snakket om og behandlet.

Invaderende art er et begrep som særlig brukes om planter som sprer seg raskt og fortrenger naturlige arter på stedet. Dette skjer oftest med innførte, fremmede arter, men naturlige arter kan også bli invaderende. De ulike prosjektene som vises i utstillingen tar utgangspunkt i invaderende arter, enten direkte eller på en mer abstrakt måte. Der noen ser på planter både som problem og potensiale, undersøker andre hva som er naturlig eller unaturlig.

Kunstnere som deltar i Invasive Exotics har ulik bakgrunn, bosted og arbeidsmetoder. På denne måten vil temaet utstillingen tar opp bli belyst fra forskjellige vinkler og skape en dialog mellom arbeidene og kunstnerskapene. Noen er invitert med eksisterende arbeid, andre produserer nye arbeid til denne utstillingen.

Det blir ikke sjeldent snakket om planter som et problem eller en trussel. Samtidig har kunnskap om planter gått i glemmeboka mange steder, blant annet når det gjelder bruk av planter i en medisinsk sammenheng. Dette har vært utgangspunktet for kunstnerne Margrethe Pettersen og Kristin Tårnes som har initiert og organisert utstillingen, der de selv også viser arbeider.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd, Billedkunstnernes Vederlagsfonds Prosjektstøtte, og Kulturfonden för Finland og Norge

This entry was posted in Utstillinger. Bookmark the permalink.

Comments are closed.