Dovenskap, fantasi og fellesskapsfølelse – Tromsø kunstforening 90 år

13.06.2015 – 06.09.2015

Liv Bangsund, Ane Elene Johansen, Margrethe Pettersen og Kristin Tårnes

TKF-Facebook-Dovenskap-2
Tromsø Kunstforening er med sine 90 år en av Tromsøs eldre kulturinstitusjoner. Gjennom tre generasjoner har den endret seg i takt med billedkunsten, dens strømninger og idealer. Fra å være etablert og drevet utelukkende på frivillig basis i 1924 fikk kunstforeninga sin første ansatte i 1981, parallelt med innflytting i faste lokaler i ‟gamlemuseet” i Muségata 2. Endelig, etter mange år som hvileløs nomade, og forslag og ideer om alt fra nybygg via samlokalisering til eget hus, fikk kunstforeninga fysisk fotfeste. Og – ansettelsen markerte starten på en professionalisering av driften.

Til tross for vår anselige alder, er vår historie ikke samlet mellom to permer. Den eksisterer først og fremst i muntlig overlevert og fri form, som tydelige og mindre tydelige spor i “huset i parken” og som et usortert arkiv med avisutklipp, årsberetninger, utstillingskataloger, medlems- og styreprotokoller.

Dovenskap, fantasi og fellesskapsfølelse – Tromsø Kunstforening 90 år markerer jubileet og samtidig starten på et langvarig prosjekt for Tromsø Kunstforening der vi skal grave dypere i vår egen historie. Vår arbeidsmetode i prosjektet vil være å invitere kunstnere til, hver på sin måte, å gå i dialog med denne historien. Til utstillingen som åpner 12.juni har vi invitert fire kunstnere som alle bor og jobber i Tromsø. De fire er gjennom sine kunstverk med å legge premissene for det videre arbeidet med det historiske materialet, og det er nærliggende å betrakte utstillingen som en felles skisse til prosjektet som helhet. Hva fortellinger og historiske fakta angår, skraper denne utstillingen bare i overflaten. Derfor er den også en oppfordring til publikum og Tromsøs befolkning om å dele sine historier og minner om både ‟gamlemuseet” og Tromsø Kunstforenings historie.

Tromsø kunstforenings nettside

This entry was posted in Utstillinger. Bookmark the permalink.

Comments are closed.