16. juni – 21. august: Kurant Nabolag

16. juni – 21. august 2016, Tromsø

kart kurant nabolag

Åpning 16. juni kl 17:00, oppmøte utenfor Kurant hvor det utdeles kart
Roturer under og rundt kaiene i området med avgang fra Polarmuseet
Tromsø Folkekjøkken lager og serverer mat i spiserommet i Snekkerverkstedet
Offisiell åpning med taler, presentasjon og musikk kl 19:00

Prosjektet foregår på og rundt Skipsveftstomta hele sommeren, til og med 21. August, og kan besøkes når en selv måtte ønske det. Vi arrangerer flere guidede turer i løpet av sommeren. Se liste over disse lengre ned i teksten.

Tromsø sentrums siste gjenværende industri, Skipsverftet, skal i nærmeste fremtid flytte og Kurant er opptatt av hva som skjer i området.

En gruppe kunstnere har over lengre tid utforsket området på og rundt Verftstomta. Dette har resultert i et kart og flere stedsspesifikke installasjoner som reflekterer over eksisterende kvaliteter og alternative muligheter for områdets framtid. Et felles engasjement har vært at dette blir et felles byrom og sosialt møtested, som gjøres åpent og tilgjengelig for alle. Vi ønsker å gi et mulighetsrom som kan si noe om menneskelig skala og aktivitet, og gi noen andre svar utover behov for boliger og parkering. Vi vil ha frem stedets egenart som en verdifull ressurs å bygge videre på og ser frem til å bli en del av det nye nabolaget!

Liv Bangsund
Kristina Junttila
Valentin Manz
Margrethe Pettersen
Irene Rasmussen
Kristin Tårnes

Guidede turer – oppmøte utenfor Kurant:

18. juni kl 14:00 Omvisning
25. juni * Omvisning
30. juni kl 12:00 Barnevognvennlig omvisning
2. juli kl 14:00 Barnevennlig omvisning
13. august * Omvisning

* Info om tidspunkt kommer

20. august
12:00 – 16:00 Tromsø Folkekjøkken i spiserommet i Snekkerverkstedet
15:00 Irene Rasmussen presenterer sitt prosjekt “Fra forurenset grunn til grobunn”
20:00 Nabolagsfest på Kurant!

Kurant er et kunstnerdrevet visningsrom for ung og uetablert samtidskunst som har vært drevet siden 2009. Kurant initierer kunstprosjekter, og arrangerer hovedsaklig kunstutstillinger, men også filmvisninger, klubbkvelder, konserter, seminarer, etc.

____________________________________________________________

ENG

Opening June 16 at 5pm, meet up outside Kurant and you will get a map
Rowing trips under the piers around the Polar Museum
Tromsø Peoples Kitchen will make and serve food in the dining room of the carpentry workshop
Official opening with speech, presentation and music from 7pm

The project takes place at the shipyard and the area around it. It is open for visits at any time all summer, till August 21. We will arrange guided tours on specific dates. See list below.

The nearest neighbor of Kurant Visningsrom is a shipyard. It is the last remaining industry in the center of Tromsø. But soon, it will be history. Kurant is concerned about what is going to happen in the area.

A group of artists has over time explored the shipyard and its surrounding area. This work has resulted in a map and several site specific installations that reflects upon existing qualities and alternative possibilities for the future of this area. We want to create a space that nurtures daily life at a human scale, and provide solutions that go beyond the need for waterfront housing and parking. We want a neighborhood with character, a valuable long-term community ‘asset’ in its own right. We want a place where everyone can belong, and we look forward to be a part of the new neighborhood in the future.

Liv Bangsund
Kristina Junttila
Valentin Manz
Margrethe Pettersen
Irene Rasmussen
Kristin Tårnes

Guided tours – meet up outside Kurant:

June 18 at 2pm Guided tour
June 25 * Guided tour
June 30 at 12pm Baby-buggy-friendly guided tour
July 2 at 2pm Child-friendly guided tour
August 13 * Guided tour

* Info about time to be announced

August 20
12 – 4pm Tromsø Peoples Kitchen make and serve food in the dining room of the carpentry workshop
3pm Irene Rasmussen presents her project “From contaminated soil to fertile ground ”
8pm Neighborhood party at Kurant!

Kurant is an artist-run space for young and unestablished contemporary art that has been running since 2009. Kurant initiate art projects and mainly organize art exhibitions, but also film screenings, club nights, concerts and seminars among other activities.

This entry was posted in Utstillinger. Bookmark the permalink.

Comments are closed.