Loftet Arbeidsfellesskap

På loftet over Tromsø Kunstforening ligger Loftet Arbeidsfellesskap. På initiativ fra meg fikk jeg med meg Joar Nango og Ane Elene Johansen til å starte opp i mars 2012. Idag er det er et arbeidsfellesskap for kunstnere, arkitekter og andre profesjonelle utøvere i kulturfeltet som huser 9 personer. I tillegg til egne arbeidsplasser har vi et fellesrom med et kjøkken og diverse utstyr som alle i fellesskapet kan bruke. Ta kontakt om du er interessert i å leie eller vil ha mer informasjon.

Studio

Comments are closed.