16. juni – 21. august: Kurant Nabolag

16. juni – 21. august 2016, Tromsø

kart kurant nabolag

Åpning 16. juni kl 17:00, oppmøte utenfor Kurant hvor det utdeles kart
Roturer under og rundt kaiene i området med avgang fra Polarmuseet
Tromsø Folkekjøkken lager og serverer mat i spiserommet i Snekkerverkstedet
Offisiell åpning med taler, presentasjon og musikk kl 19:00

Prosjektet foregår på og rundt Skipsveftstomta hele sommeren, til og med 21. August, og kan besøkes når en selv måtte ønske det. Vi arrangerer flere guidede turer i løpet av sommeren. Se liste over disse lengre ned i teksten.

Tromsø sentrums siste gjenværende industri, Skipsverftet, skal i nærmeste fremtid flytte og Kurant er opptatt av hva som skjer i området.

En gruppe kunstnere har over lengre tid utforsket området på og rundt Verftstomta. Dette har resultert i et kart og flere stedsspesifikke installasjoner som reflekterer over eksisterende kvaliteter og alternative muligheter for områdets framtid. Et felles engasjement har vært at dette blir et felles byrom og sosialt møtested, som gjøres åpent og tilgjengelig for alle. Vi ønsker å gi et mulighetsrom som kan si noe om menneskelig skala og aktivitet, og gi noen andre svar utover behov for boliger og parkering. Vi vil ha frem stedets egenart som en verdifull ressurs å bygge videre på og ser frem til å bli en del av det nye nabolaget!

Liv Bangsund
Kristina Junttila
Valentin Manz
Margrethe Pettersen
Irene Rasmussen
Kristin Tårnes

Guidede turer – oppmøte utenfor Kurant:

18. juni kl 14:00 Omvisning
25. juni * Omvisning
30. juni kl 12:00 Barnevognvennlig omvisning
2. juli kl 14:00 Barnevennlig omvisning
13. august * Omvisning

* Info om tidspunkt kommer

20. august
12:00 – 16:00 Tromsø Folkekjøkken i spiserommet i Snekkerverkstedet
15:00 Irene Rasmussen presenterer sitt prosjekt “Fra forurenset grunn til grobunn”
20:00 Nabolagsfest på Kurant!

Kurant er et kunstnerdrevet visningsrom for ung og uetablert samtidskunst som har vært drevet siden 2009. Kurant initierer kunstprosjekter, og arrangerer hovedsaklig kunstutstillinger, men også filmvisninger, klubbkvelder, konserter, seminarer, etc.

____________________________________________________________

ENG

Opening June 16 at 5pm, meet up outside Kurant and you will get a map
Rowing trips under the piers around the Polar Museum
Tromsø Peoples Kitchen will make and serve food in the dining room of the carpentry workshop
Official opening with speech, presentation and music from 7pm

The project takes place at the shipyard and the area around it. It is open for visits at any time all summer, till August 21. We will arrange guided tours on specific dates. See list below.

The nearest neighbor of Kurant Visningsrom is a shipyard. It is the last remaining industry in the center of Tromsø. But soon, it will be history. Kurant is concerned about what is going to happen in the area.

A group of artists has over time explored the shipyard and its surrounding area. This work has resulted in a map and several site specific installations that reflects upon existing qualities and alternative possibilities for the future of this area. We want to create a space that nurtures daily life at a human scale, and provide solutions that go beyond the need for waterfront housing and parking. We want a neighborhood with character, a valuable long-term community ‘asset’ in its own right. We want a place where everyone can belong, and we look forward to be a part of the new neighborhood in the future.

Liv Bangsund
Kristina Junttila
Valentin Manz
Margrethe Pettersen
Irene Rasmussen
Kristin Tårnes

Guided tours – meet up outside Kurant:

June 18 at 2pm Guided tour
June 25 * Guided tour
June 30 at 12pm Baby-buggy-friendly guided tour
July 2 at 2pm Child-friendly guided tour
August 13 * Guided tour

* Info about time to be announced

August 20
12 – 4pm Tromsø Peoples Kitchen make and serve food in the dining room of the carpentry workshop
3pm Irene Rasmussen presents her project “From contaminated soil to fertile ground ”
8pm Neighborhood party at Kurant!

Kurant is an artist-run space for young and unestablished contemporary art that has been running since 2009. Kurant initiate art projects and mainly organize art exhibitions, but also film screenings, club nights, concerts and seminars among other activities.

Posted in Utstillinger | Comments Off

Lessons for Landscapes #1: Visit Nature

4 – 12.juni

Bjørg Nyjordet, Magnar Gilberg, Kristin Tårnes, Simon Harvey, Maaretta Jaukkuri, Anne-Karin Furunes, Carlos Alberto Correia, Edvine Larssen, Sissel M Bergh

LevArt, Levanger

poster-lessons-web-685x970

mer info her

Posted in Utstillinger | Comments Off

Barents Spektakel 2016: Rethinking Location

10. – 14. februar 2016

Barents Spektakel, Kirkenes

Based on the research I did on the BAR International residency with Pikene på broen, I made a film called (over)tro for the Barents Spektakel festival in Kirkenes.

The festival theme for the 2016 Barents Spektakel is Rethinking Location – this theme forms the basis for the program of visual art exhibitions, public discussions and the Visual Art Seminar.

The artworks for the 2016 Barents Spektakel reflect and discuss the vulnerability of our sense of place; whilst simultaneously exploring if our identity is a result of where we live or if we instead make choices to migrate to places that suit us. In these times of economic uncertainty, new migration routes and increasingly cold ideological rhetoric between capitals; the perception of place requires continuous rethinking. Shifting cultural, political and economic factors all play a role in shaping how we perceive our neighbourhood, city, nation, region and most importantly, ourselves. In the North there are lessons to be learned from our past as well the mistakes and triumphs of our neighbours across all borders, there are risks and opportunities as well as both bright and destructive visions for the future.

The visual art program for the Barents Spektakel is a result of Pikene på Broen’s year-round BAR International Artist in Residency program. Through collaboration, discussion and research the invited artists from both sides of the border are provided with impressions of the Barents Region.

Posted in Uncategorized, Utstillinger | Comments Off

BAR International – Pikene på broen, Kirkenes

In October I took part in Pikene på broens residency concept together with artists Ørjan Amundsen (NO), Natalia Egorova (RU) and Anna Jeromlaewa (RU).

BAR International is a fusion of 2 concepts – Barents Artists-in-Residency and Barents Arts Resources, based in Kirkenes and run by Pikene på Broen. The program is open for artists of all genres/ musicians/ architects/ researchers/ curators from the Barents Region, Nordic countries and internationally who are interested to explore the Barents borderland in transition. Kirkenes, just a few miles from the borders to Russia and Finland, has become Transborder Kirkenes, “the Russian town in Norway”, a gateway to Russia, a crossroad for political decisions in the Arctic, and a laboratory for creative solutions to economic, cultural and social challenges in the border region. BAR International focus is on the cross-border issues and issues related to the High North.

The program facilitates short-term artistic research of the region (1-2 weeks), and is aimed at new art-production and creating new stories about the High North. Through the residency artists get insight into and work with issues that are locally rooted, but at the same time have global relevance. BAR International is mobile, and residencies may take place in different towns and places within the Barents Region or in other countries – depending on a project needs. Residencies may be individual or workshop-based, aimed at collaborative multidisciplinary productions that may eventually be shown at the festival Barents Spektakel or other events run by Pikene på Broen.

Pikene på Broen, a company of art curators and producers, Kirkenes, aims at creating meeting places and building bridges across geographical borders and across art genres. They call their projects “Border-Crossing Exercises” and invite artists, musicians, architects, researchers, politicians and a wider public to join these exercises, both in the Barents Region and in other borderlands.

We visited different places around Kirkenes, Nikel and Zapolyarny. Here are some photos I took during the residency.

IMG_5673 IMG_5720 IMG_5753 IMG_5772 IMG_5775 IMG_5799

Posted in Residency | Comments Off

Dovenskap, fantasi og fellesskapsfølelse – Tromsø kunstforening 90 år

13.06.2015 – 06.09.2015

Liv Bangsund, Ane Elene Johansen, Margrethe Pettersen og Kristin Tårnes

TKF-Facebook-Dovenskap-2
Tromsø Kunstforening er med sine 90 år en av Tromsøs eldre kulturinstitusjoner. Gjennom tre generasjoner har den endret seg i takt med billedkunsten, dens strømninger og idealer. Fra å være etablert og drevet utelukkende på frivillig basis i 1924 fikk kunstforeninga sin første ansatte i 1981, parallelt med innflytting i faste lokaler i ‟gamlemuseet” i Muségata 2. Endelig, etter mange år som hvileløs nomade, og forslag og ideer om alt fra nybygg via samlokalisering til eget hus, fikk kunstforeninga fysisk fotfeste. Og – ansettelsen markerte starten på en professionalisering av driften.

Til tross for vår anselige alder, er vår historie ikke samlet mellom to permer. Den eksisterer først og fremst i muntlig overlevert og fri form, som tydelige og mindre tydelige spor i “huset i parken” og som et usortert arkiv med avisutklipp, årsberetninger, utstillingskataloger, medlems- og styreprotokoller.

Dovenskap, fantasi og fellesskapsfølelse – Tromsø Kunstforening 90 år markerer jubileet og samtidig starten på et langvarig prosjekt for Tromsø Kunstforening der vi skal grave dypere i vår egen historie. Vår arbeidsmetode i prosjektet vil være å invitere kunstnere til, hver på sin måte, å gå i dialog med denne historien. Til utstillingen som åpner 12.juni har vi invitert fire kunstnere som alle bor og jobber i Tromsø. De fire er gjennom sine kunstverk med å legge premissene for det videre arbeidet med det historiske materialet, og det er nærliggende å betrakte utstillingen som en felles skisse til prosjektet som helhet. Hva fortellinger og historiske fakta angår, skraper denne utstillingen bare i overflaten. Derfor er den også en oppfordring til publikum og Tromsøs befolkning om å dele sine historier og minner om både ‟gamlemuseet” og Tromsø Kunstforenings historie.

Tromsø kunstforenings nettside

Posted in Utstillinger | Comments Off

Invasive Exotics 29.mai – 28. juni 2015

Åpning torsdag 28. mai kl. 18

RAM Galleri
Kongensgate 3, 0153 Oslo

Deltagende kunstnere i utstillingen: Tanya Busse, Kristin Tårnesvik, Beatriz Santiago Muñoz, Matti Aikio, Sara Bjarland, Margrethe Pettersen, Stacey Ho og Kristin Tårnes.

Det virket som en god idé å ta de med seg. Enten var de fine å se på, gode å spise, eller nyttige på andre måter. Noen døde fordi klimaet var så annerledes, andre trivdes veldig godt. Fordi de ikke opprinnelig fantes på det stedet, hadde de som regel ingen naturlige fiender. Uten fiender kunne de vokse, spre seg, og fortrenge det som var der fra før.

Invasive Exotics undersøker hva som er invaderende og fremmed. Kunstnerne som deltar i utstillingen tar i sine arbeider utgangspunkt i invaderende arter. Gjennom denne tematiseringen belyser de spørsmål knyttet til klasse, imperialisme og globalisering, historisk så vel som samtidig. I overført betydning antydes det at måten vi snakker om planter på, er sammenlignbart med hvordan enkelte mennesker blir snakket om og behandlet.

Invaderende art er et begrep som særlig brukes om planter som sprer seg raskt og fortrenger naturlige arter på stedet. Dette skjer oftest med innførte, fremmede arter, men naturlige arter kan også bli invaderende. De ulike prosjektene som vises i utstillingen tar utgangspunkt i invaderende arter, enten direkte eller på en mer abstrakt måte. Der noen ser på planter både som problem og potensiale, undersøker andre hva som er naturlig eller unaturlig.

Kunstnere som deltar i Invasive Exotics har ulik bakgrunn, bosted og arbeidsmetoder. På denne måten vil temaet utstillingen tar opp bli belyst fra forskjellige vinkler og skape en dialog mellom arbeidene og kunstnerskapene. Noen er invitert med eksisterende arbeid, andre produserer nye arbeid til denne utstillingen.

Det blir ikke sjeldent snakket om planter som et problem eller en trussel. Samtidig har kunnskap om planter gått i glemmeboka mange steder, blant annet når det gjelder bruk av planter i en medisinsk sammenheng. Dette har vært utgangspunktet for kunstnerne Margrethe Pettersen og Kristin Tårnes som har initiert og organisert utstillingen, der de selv også viser arbeider.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd, Billedkunstnernes Vederlagsfonds Prosjektstøtte, og Kulturfonden för Finland og Norge

Posted in Utstillinger | Comments Off

Brännpunkt Barents på Havremagasinet 7/2 – 19/4 2015

I utställningen BRÄNNPUNKT BARENTS för vi samman konstnärer från Barentsregionen. I sin konst tar de upp frågor som berör den region de lever och verkar i. Det handlar om gas- olje- och malmutvinning i regionen och de konflikter som följer i dess fotspår, men även försök att gestalta en känsla; vilka är vi som bor här, hur ser vi på oss själva och omvärlden?

Vi menar att konsten kan vara en kraft för yttrandefrihet, fred och demokrati som kan göra avtryck i regionen likväl som i resten av världen. Kan konsten visualisera exploateringen av regionens naturresurser? Kommer de nya gas- och oljefyndigheterna under Arktis smältande isar att få konflikter att på nytt blossa upp mellan nationer? Skapar gruvprospekteringar i området konflikter mellan minoritetsbefolkningarna och de internationella bolagen såväl som de nationella regeringarna?
Havremagasinet ligger i Boden, en av Sveriges största militärstäder som kom till som det huvudsakliga försvaret gentemot Ryssland och Sovjetunionen. Ett försvar för att skydda gruvindustrin, kraftverken och järnverket; ett viktigt strategiskt försvar för hela norra Europas infrastruktur. Nu är Havremagasinet, denna gamla militära byggnad, istället en konsthall och en del av Bodens nya identitet. Hur har perspektiven förskjutits och vad är Bodens roll i regionen i dag?

Deltagande konstnärer: Kjetil Berge,
Ivan Galuzin, Tuuli Mukka, RAKETA,
Lena Stenberg, Anders Sunna,
Kristin Tårnes och Ulf B Jonsson.

Havremagasinets nettside

Posted in Utstillinger | Comments Off

POLARIZED! Vision

Filmen “Snarveien til Asia” vises under POLARIZED! Vision i Rovaniemi 29. november 2014. Filmvisningen og seminaret er organisert av Magneetti.

POLARIZED! Vision is the first event of POLARIZED! – a trans-disciplinary event that draws together artists, audiences, and organisations from the Nordic media culturesphere. The event focuses on using media art practices to deal with challenging issues that might enlighten and educate, or irritate and infuriate!

POLARIZED! Vision comprises two events: a seminar, and film screening/competition.

Following a call for submissions in which over 40 films were entered, the Magneetti Board have selected the works below:

Emilija Skarnulyte – Jubilee
Maja Hagerman & Claes Gabrielson – What Measures to Save a People?
Agnieszka Pokrywka – Jäätie (Iceway)
Mikael Ersson – Gränsen (The Border)
Kristin Tårnes – The Shortcut to Asia
Aarne Norberg – Cyklisten
Joonas Pirttikangas – Nyrjähtäneet
Sami Ala – Suomi F. European
Birgitta Lindström & Regina Veräjä – Tanja
Lars Persson – Looking for Joy
Arttu Nieminen – Gaia
Arttu Nieminen & Roosa Nevala – Kamina

The full programme for the event can be found here >>

A prize of €750 will be awarded to the film that best reflects the POLARIZED! Vision theme and spirit. 
The winning film will be chosen by a jury comprising director Miia Tervo, director Antti Haase, and screenwriter/visual artist Mark Roberts, and awarded at the close of the screening event.

Posted in Filmvisning | Comments Off

Trøndelagsutstillingen 2014

Filmene “Den innvandrende, invaderende palmen” og “Snarveien til Asia” vises på Trøndelagsutstillingen 2014.

TU_annonse_2013_2_billedkunst

22. nov – 16. des
Galleri Hans, Ørland Kultursenter

18. oktober til 9. november
Trøndelag Senter for Samtidskunst og Trondhjems Kunstforening 

Posted in Utstillinger | Comments Off

Arkhangelsk 2

 

gult-46 gult-60  gult-56 gult-54gult-47 gult-49gult-50 gult-55gult-61  gult-52gult-51 gult-44  gult-38 gult-41 gult-40 gult-39  gult-37 gult-36 gult-35 gult-34 gult-33 gult-32  gult-30 gult-27    gult-22 gult-23  gult-26 gult-21 gult-20 gult-19 gult-18 gult-17 gult-16 gult-15 gult-14 gult-13 gult-12 gult-11 gult-10 gult-9 gult-8 gult-7  gult-5 gult-4

Posted in Residency | Comments Off