Den innvandrende, invaderende palmen

Den innvandrende, invaderende palmen
HD video, 9 min (2013)

”Den innvandrende, invaderende palmen” forteller historier om planten tromsøpalmen; hvordan den kom til Norge, myter, symbolverdien den har i Tromsø og dens mulige potensial for fremtiden.

tromsøpalme_sjø og fjell

still05videostills

Tromsøpalmen er en elsket og hatet plante i Tromsø. Mange vil utrydde den fordi den sprer seg og er en trussel mot andre arter, mens andre vil bevare den på grunn av dens historie og viktighet som symbol. Selv om man vet ganske sikkert hvor den opprinnelig kommer fra og hvordan den kom hit, har mange fremdeles ulike oppfatninger om dette. Historien om tromsøpalmen er også nært knyttet til klassehistorie ved at den ble innført hit til byen av overklassen som prydplante, så brukt som hageplante av middelklassen og arbeiderklassen, mens den nå av de fleste anses som ugress. Det viser seg at den antagelig stammer fra Iran, og ikke Russland som tidligere antatt. I Iran brukes planten blant annet som krydder, og det er sannsynlig at den også har viktige medisinske egenskaper. Hvis det viser seg at tromsøpalme egentlig er Heracleum persicum, kan det bety at statusen som ugress vil endre seg.

Link til 2 min utdrag av filmen.

Comments are closed.