Snarveien til Asia

11 min videoloop (2014)

Flagget færdig til at sættes op ny-ålesund8 2013-09-26 16:02:16Luftskipet "Norge" forlater Ny-Ålesund på Svalbard

Stillbilder fra film. Arkivbilder tilhører Norsk Polarinstitutt.

Filmen Snarveien til Asia tar utgangspunkt i nordøst- og nordvestpassasjen og ser på historier fra en tid da oppdagelsesreisende forsøkte å være førstemann til å finne snarveien til Asia. Det ble aldri den handelsruten de hadde håpet på, men i dag gjør issmelting at arktiske handelsruter er seilbare mye større deler av året enn tidligere. Filmen undersøker paradokset i at klimaforandringene, som i de fleste sammenhenger ses på som en menneskeskapt katastrofe, også kan føre til fremskritt i form av økonomisk gevinst. Med en blanding av nåtid og historie fremstilles materialet på en måte som utydeliggjør grensene mellom fakta og fiksjon. Med det belyses usikkerheten rundt hva som vil skje med disse områdene i fremtiden.

Link til 2 min utdrag fra filmen.

Comments are closed.