Pryd Miljø Plante Problem

Pryd Miljø Plante Problem
– en utstilling om tromsøpalmen

5. – 14. oktober 2012
Kurant Visningsrom

Medvirkende: Margrethe Pettersen, Joar Nango, Kristin Tårnes, Tanya Busse, Gunnar Graff, Øistein Hanssen, Kåre Grundvåg, Dilli Prasad Rijal, Ron Røstad, Emilija Skarnulyte, Torbjørn Alm, Bo Eide og Original Film

Tromsøpalmen er en elsket og hatet plante i Tromsø. Mange vil utrydde den fordi den sprer seg og er en trussel mot andre arter, mens andre vil bevare den på grunn av dens historie og viktighet som symbol. Selv om man vet ganske sikkert hvor den opprinnelig kommer fra og hvordan den kom hit, har mange fremdeles ulike oppfatninger om dette. Historien om tromsøpalmen er også nært knyttet til klassehistorie ved at den ble innført hit til byen av overklassen som prydplante, så brukt som hageplante av middelklassen og arbeiderklassen, mens den nå av de fleste anses som ugress.

Utstillingen viste en pågående undersøkelse, der møtet mellom ulike fagdisipliner gir forskjellige perspektiver med tromsøpalmen som utgangspunkt. Både kunstnere, musikanter, forfattere, botanikere og entusiaster ble invitert til å bidra for å se på tromsøpalmen både med et vitenskapelig og kunstnerisk utgangspunkt.

Pryd Miljø Plante Problem ble utarbeidet i samarbeid av Tromsøkunstnerne Margrethe Pettersen, Joar Nango og Kristin Tårnes. Kristin Tårnes (som også driver Kurant), initierte prosjektet som en del av at Kurant ønsker å vise flere lokale aktører og jobbe mer aktivt som igangsettere for ulike initiativer.

Dokumentasjon fra utstillingen:

tromspalm_03
Tromsøpalmen I, Kristin Tårnes. Foto: Joar Nango

Se utdrag fra filmen her:

tromspalm_04
Tromsøpalme, Gunnar Graff, Fjerning, Bo Eide, Sortsliste for Nord-Norge, Gunnar Graff, Invasive species, Dilli Prasad Rijal, Hanging gardens, Emilija Skarnulyte. Foto: Joar Nango
Ron
Palmen, Ron Røstad. Foto: Joar Nango
tromspalm_10
Urtidens musikkinstrumenter, Øistein Hanssen. Foto: Joar Nango
tromspalm_07
Frøsirkel
, Margrethe Pettersen. Foto: Joar Nango
tromspalm_01
Weed dome,
Joar Nango. Foto: Joar Nango
IMG_1465
Uprooted, Margrethe Pettersen. Foto: Joar Nango
IMG_1497
Øistein Hanssen på instrument av tromsøpalme. Foto: Maria Danielsen
IMG_1504
Gunnar Graff foreleser: Heracleum – overklassens stebarn. Foto: Maria Danielsen

Comments are closed.