thirstDays #12: ooooszchhhhhht t shuffle klopp shshhhchglugluglushh

**thirstDays: love, intimacy and (com)passion, in a geopolitical context**
A monthly series of video, film, performance and ceremony events
Project curator/artist-in-residence Jayce Salloum

No. 12
ooooszchhhhhht t shuffle klopp shshhhchglugluglushh

Curated by Elisa Ferrari + Stacey Ho

Featuring/works by Lee Ann Brown, Lindsay Dobbin, Katherine Kline, Britt Kramvig, Sonnet L’Abbé, Guadalupe Martinez, Margrethe Petersen, Jayce Salloum, Kristin Tårnes, Hildergard Westerkamp, T’uy’t’tanat-Cease Wyss, Alize Zorlutuna

This program began as a consideration of affinities outside of the human realm, between plants and animals, objects and machines. However, this initial concept soon took on the shape of our conversations and shared interests—subjects such as walking, wandering, and listening. Writing on Margrethe Pettersen’s work, Britt Kramvig challenges the division of entities into nature and culture, rooting our need for holistic environmental awareness in Sami ontology. She writes “our ears have become dull to the sounds of the land speaking through our feet, it is now incumbent upon us to remember.” This has resonance not only in practices of deep listening but also in performance art practices that are invested in healing the fraught relationship between the land and the body.
~ Elisa Ferrari + Stacey Ho

Mer info her

Posted in Utstillinger | Comments Off

Det som vokser og det som stenger på Nordnorsk Kunstnersenter

Galleriet i Svolvær, Nordnorsk Kunstnersenter
18. nov 2016 – 15. jan 2017
Kunstnere
Kristin Tårnes
Jet Pascua
Nick Degtyarev
Nadia Degtyareva
Anna Kukielka
Antti Tenetz
Knutte Wester

Gruppeutstillingen Det som vokser og det som stenger utforsker grenser i mange former, geografiske så vel som psykologiske. De utstillende kunstnerne har alle ulike uttrykk og praksiser, men felles for dem alle er at de utforsker forholdet mellom sted og bevegelse. Utgangspunktet er en enkel fortelling om jord. Dernest om hva som skjer når jord blir til habitater og territorier, og dermed går fra å være et geografisk sted til arenaer for tilhørighet. Med dette skiftet følger mange og komplekse narrativer. Det er historier om tid og tilknytning, og om naturlige, politiske og emosjonelle prosesser. Men viktigst av alt er fortellingen om hvordan et sted formes av livet som leves der, og hvordan livet i sin tur formes av stedet. Fordi grenser, som mennesker, ikke er statiske enheter – men skapes og omskapes i et dynamisk vekselspill mellom det som vokser og det som stenger.

Utstillingen er en samproduksjon mellom kunstinstitusjoner i Barentsregionen: Nordnorsk Kunstnersenter (NO), Arkhangelsk International Cultural Centre (RU), Havremagasinet i Boden (SE), Northern Photographic Centre i Oulu (FI) og Pikene på Broen i Kirkenes (NO).

Anna Kukielka er en polsk kunstner og keramiker, som skaper keramiske objekter med organiske former som minner om knokler og treverk. Ved hjelp av milebrenning – en primitiv og urgammel brenningsteknikk, får gjenstandene en særegen svidd lukt og karakter av å være arkeologiske artefakter. Brenningsprosessen fremhever materialets symbolske egenskaper, og gir en urovekkende fornemmelse av tid og skrøpelighet. Kukielka er bosatt i Bergen, og utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen og fra Kunstakademiet i Tromsø.

Nogr er en russisk kunsterduo bestående av Nick Degtyarev og Nadia Degtyareva. Duoens motivasjon er et ønske om å skape rom for en fri, offentlig debatt. Deres felles arbeider er ofte fokusert på friksjoner mellom nasjonale grenser og kulturell tilhørighet – og i særlig grad hvordan dette kommer til uttrykk i post-sovjetiske samfunn. Degtyarev og Degtyareva er begge bosatt i Moskva og utdannet fra Rodchenko Art School i samme by.

Jet Pascua er en norsk-filippinsk kunstner, som ofte tar utgangspunkt i sine egne erfaringer som immigrant til Norge. Han arbeider både med film og performance så vel som tegning og objekter. Verkene omhandler gjerne emner som minner og glemsel, og fortidens påvirkning på samtiden. Pascuas kunst tar form av personlige berettelser, samtidig som de kommenterer historiske og politiske begivenheter. Pascua har utdannelse fra kunstakademiene i Manilla, Oslo og Bergen, og er grunnlegger av det kunstnerdrevne visningsstedet Small Projects i Tromsø.

Antti Tenetz er en finsk kunstner og miljøforkjemper. Han arbeider interdisiplinært og benytter gjerne vitenskapelige metoder for å skildre natur og -kulturfenomener, som spenner fra klimaendringer og naturmigrasjon til kulturell og biologisk evolusjon. Ved å anvende teknologisk utstyr som blant annet droner, kan hans naturdokumentariske arbeider nærme seg overvåkning. Tenetz er utdannet fra kunstfakultetet ved Universitetet i Lappland, og har blant annet deltatt på den 56. kunstbiennalen i Venezia.

Kristin Tårnes er en norsk kunstner, som hovedsakelig arbeider med langvarige, dokumentariske og stedsspesifikke prosjekter. Hun har blant annet gjort prosjekter om den giftige og invaderende – men også kulturelt betydningsfulle – Tromsøpalmen, og på det ofte motstridende forholdet mellom tradisjonell samisk kultur og moderne byråkrati. Prosjektene leder gjerne til flere selvstendige kunstverker, som kan ha form av dokumentarer, tekst eller sosiale sammenkomster. Tårnes er utdannet fra Kunstakademiet i Tromdheim, og har i dag base i Tromsø.

Knutte Wester er en svensk kunstner. Han arbeider både med film og med figurativ billedkunst, i krysningspunktet mellom tradisjonell akademisk kunst og dokumentarisk realisme. Westers kunstnerskap er preget av en sterk sosial samvittighet, og verkene er ofte skapt i samarbeid med ulike sårbare grupper, som han samtidig portretterer. Blant annet har han arbeidet med papirløse flyktninger ved asylmottak i Norge og Sverige, og med hjemløse alenemødre i Polen. For tiden arbeider han med animasjonsfilmen Horungen, om hans bestemors oppvekst som utenomekteskapelig barn på begynnelsen av 1900-tallet. Wester er utdannet fra kunstakademiet i Umeå.

Posted in Utstillinger | Comments Off

Omtale i Morgenbladet av Høstutstillingen

Filmen (over)tro  ble omtalt i denne anmeldelsen av Høstutstillingen i Morgenbladet 16. september 2016.

Utdrag:
Bitende humor finnes også i Kristin Tårnes’ korte videoessay (over)tro, som tar økologien over i mytologiske former. Hvorfor har ikke det østsamiske museet i Neiden åpnet ennå, syv år etter ferdigstillelsen? Ligger bygget på et forhekset sted, hvor de underjordiske burde ha blitt spurt om råd? Lokal tradisjon ber deg overnatte på et sted før du beslutter å bygge, og la være hvis du får en urolig natt. Bør du følge slike regler selv om du ikke tror på dem – bare for sikkerhets skyld? Kanskje er det ikke rarere enn å døpe barnet ditt når du personlig ikke tror på Gud.

Posted in Anmeldelser, Utstillinger | Comments Off

Høstutstillingen 2016 – Statens 129. Kunstutstilling

Kunstnernes Hus
Wergelandsveien 17, Oslo
10. september – 9. oktober 2016

www.hostutstillingen.no

Høstutstillingen og Norske Kunstforeninger har siden 2013 hatt et samarbeid om å vise utvalgte videoverk fra Høstutstillingen i norske kunstlag- og foreninger over hele landet.

I løpet av høsten 2016 og våren 2017 vil 20 kunstlag- og foreninger vise Birgitte Sigmundstads Hammersborg Protecting the bygone Future (2016), Kristin Tårnes’ (over)tro (2016) og Eva Bakkesletts Breath (2015).

Posted in Utstillinger | Comments Off

Den eneste veien er frem, Kunsthall Stavanger

26. august – 09. oktober 2016

Kunsthall Stavanger

I vår tid står etablerte prinsipper og etiske retningslinjer på spill i et Europa preget av fremmedfrykt, økonomiske endringer og klimautfordringer. Når tiden er inne for å reagere blir historisk vedtatte menneskerettigheter kun tomme ord. Frykten overskygger fornuften som igjen resulterer i stengte grenser og utvisninger. Homofobi og kvinneundertrykkelse blir ofte brukt som rettferdiggjøring av slike politiske handlinger, uten at det reflekteres over de personlige standpunktene til de som fremmer retorikken.

Den finske kunstneren Otto Karvonen har laget fuglekasser i form av europeiske interneringssenter for flyktninger. Siden 2010 har han dokumentert arkitekturen som fengsler mennesker hvis lovbrudd var å forlate hjemlandet sitt. Den norske kunstneren Vanessa Baird visualiserer følelsen av en udefinert og latent rasisme i sine tegninger av karikerte svarte kropper som flyter i vannet. I et videoarbeid av den norsk-etiopiske kunstneren Mekdes W. Shebeta, intervjuer kunstneren flyktninger som vitner om det store antall mennesker som blir tvunget til å selge sine indre organer etter å ha krysset Sahara, for å dekke sin videre vei over Middelhavet. Og Crying Man, et kunstverk av Jorunn Myklebust Syversen, er et eksempel på hva som kan møte dem på andre siden – en hvit mannlig jogger midt i et sammenbrudd over sin egen eksistens.

Begrepet godhetstyranniet er brukt i norske medier til å beskrive de som jobber for en mer human grensepolitikk. Er det mengden av skremselspropaganda som forvrenger realitetene, eller er samfunnet så ille som media vil ha det til? Noen går så langt som å si at hele vår sivilisasjon er truet. Paradoksalt nok er vårt vestlige samfunn mer trygt nå enn det noensinne har vært. Hvilken informasjon skal vi forankre virkeligheten i?

I den amerikanske kunstneren Katy Grannan`s filmklipp, ser vi hverdagslige handlinger utspille seg på såkalte ikke-steder. Hun har dedikert sine filmer til de som lever sine liv langs veien og på parkeringsplasser. Hun tar betrakteren med forbi merkelappen av misbruk og diagnoser, inn til intime portretter av tilværelser ikke ulik våre egne. Den finske kunstneren Maiju Salmenkivi engasjerer også betrakteren i sine arbeider. I sine ekspressive malerier plasserer hun ansvaret for miljøforurensning på både enkeltmennesket og på forretningen. Enten det er en ølfestival eller en fabrikk, synes aldri tosidigheten ved progresjon og destruksjon å forsvinne. Publikum blir konfrontert med en barrikade av meningsløse porselensgjenstander i den norske kunstneren Irene Nordli sin installasjon Chain of Sorrow. Det som en gang var funksjonelle støpeformer på Norsk Teknisk Porselen i Fredrikstad, ble funnet stuet vekk på fabrikkens loft. Kunstneren hentet dem frem og forvandlet deres utdaterte eksistens til estetiske objekter av forfall.

Det er liten tvil om at samfunnet slik vi kjenner det, er i rask endring, både hva gjelder demografi, økonomi og klima. Det er for tidlig å se resultatet av disse endringene. Forandringens ansikt er uklart, og i uvissheten fyller hjernen selv ut konturene avhengig av vår kreativitet, eller mangel på denne. Utstillingen Den eneste veien er frem presenterer kunstverk som på ulike måter forholder seg til store eksistensielle endringer.

Deltagende kunstnere: Katy Grannan, Jared Theis, Jorunn Myklebust Syversen, Otto Karvonen, Maiju Salmenkivi, Vanessa Baird, Tarald Wassvik, Linda Karin Larsen, Irene Nordli, Mekdes W. Shebeta og Kristin Tårnes.

Kuratert av Maya Økland.

Utstillingen er støttet av Kulturrådet, Stavanger kommune, Rogaland Fylkeskommune, Fritt Ord, Finsk-norsk kulturinstitutt og Norske Kunstforeninger.

Takk til Sørlandets Kunstmuseum for lån av Irene Nordli sitt kunstverk.

Posted in Utstillinger | Comments Off

16. juni – 21. august: Kurant Nabolag

16. juni – 21. august 2016, Tromsø

kart kurant nabolag

Åpning 16. juni kl 17:00, oppmøte utenfor Kurant hvor det utdeles kart
Roturer under og rundt kaiene i området med avgang fra Polarmuseet
Tromsø Folkekjøkken lager og serverer mat i spiserommet i Snekkerverkstedet
Offisiell åpning med taler, presentasjon og musikk kl 19:00

Prosjektet foregår på og rundt Skipsveftstomta hele sommeren, til og med 21. August, og kan besøkes når en selv måtte ønske det. Vi arrangerer flere guidede turer i løpet av sommeren. Se liste over disse lengre ned i teksten.

Tromsø sentrums siste gjenværende industri, Skipsverftet, skal i nærmeste fremtid flytte og Kurant er opptatt av hva som skjer i området.

En gruppe kunstnere har over lengre tid utforsket området på og rundt Verftstomta. Dette har resultert i et kart og flere stedsspesifikke installasjoner som reflekterer over eksisterende kvaliteter og alternative muligheter for områdets framtid. Et felles engasjement har vært at dette blir et felles byrom og sosialt møtested, som gjøres åpent og tilgjengelig for alle. Vi ønsker å gi et mulighetsrom som kan si noe om menneskelig skala og aktivitet, og gi noen andre svar utover behov for boliger og parkering. Vi vil ha frem stedets egenart som en verdifull ressurs å bygge videre på og ser frem til å bli en del av det nye nabolaget!

Liv Bangsund
Kristina Junttila
Valentin Manz
Margrethe Pettersen
Irene Rasmussen
Kristin Tårnes

Guidede turer – oppmøte utenfor Kurant:

18. juni kl 14:00 Omvisning
25. juni * Omvisning
30. juni kl 12:00 Barnevognvennlig omvisning
2. juli kl 14:00 Barnevennlig omvisning
13. august * Omvisning

* Info om tidspunkt kommer

20. august
12:00 – 16:00 Tromsø Folkekjøkken i spiserommet i Snekkerverkstedet
15:00 Irene Rasmussen presenterer sitt prosjekt “Fra forurenset grunn til grobunn”
20:00 Nabolagsfest på Kurant!

Kurant er et kunstnerdrevet visningsrom for ung og uetablert samtidskunst som har vært drevet siden 2009. Kurant initierer kunstprosjekter, og arrangerer hovedsaklig kunstutstillinger, men også filmvisninger, klubbkvelder, konserter, seminarer, etc.

____________________________________________________________

ENG

Opening June 16 at 5pm, meet up outside Kurant and you will get a map
Rowing trips under the piers around the Polar Museum
Tromsø Peoples Kitchen will make and serve food in the dining room of the carpentry workshop
Official opening with speech, presentation and music from 7pm

The project takes place at the shipyard and the area around it. It is open for visits at any time all summer, till August 21. We will arrange guided tours on specific dates. See list below.

The nearest neighbor of Kurant Visningsrom is a shipyard. It is the last remaining industry in the center of Tromsø. But soon, it will be history. Kurant is concerned about what is going to happen in the area.

A group of artists has over time explored the shipyard and its surrounding area. This work has resulted in a map and several site specific installations that reflects upon existing qualities and alternative possibilities for the future of this area. We want to create a space that nurtures daily life at a human scale, and provide solutions that go beyond the need for waterfront housing and parking. We want a neighborhood with character, a valuable long-term community ‘asset’ in its own right. We want a place where everyone can belong, and we look forward to be a part of the new neighborhood in the future.

Liv Bangsund
Kristina Junttila
Valentin Manz
Margrethe Pettersen
Irene Rasmussen
Kristin Tårnes

Guided tours – meet up outside Kurant:

June 18 at 2pm Guided tour
June 25 * Guided tour
June 30 at 12pm Baby-buggy-friendly guided tour
July 2 at 2pm Child-friendly guided tour
August 13 * Guided tour

* Info about time to be announced

August 20
12 – 4pm Tromsø Peoples Kitchen make and serve food in the dining room of the carpentry workshop
3pm Irene Rasmussen presents her project “From contaminated soil to fertile ground ”
8pm Neighborhood party at Kurant!

Kurant is an artist-run space for young and unestablished contemporary art that has been running since 2009. Kurant initiate art projects and mainly organize art exhibitions, but also film screenings, club nights, concerts and seminars among other activities.

Posted in Utstillinger | Comments Off

Lessons for Landscapes #1: Visit Nature

4 – 12.juni

Bjørg Nyjordet, Magnar Gilberg, Kristin Tårnes, Simon Harvey, Maaretta Jaukkuri, Anne-Karin Furunes, Carlos Alberto Correia, Edvine Larssen, Sissel M Bergh

LevArt, Levanger

poster-lessons-web-685x970

mer info her

Posted in Utstillinger | Comments Off

Barents Spektakel 2016: Rethinking Location

10. – 14. februar 2016

Barents Spektakel, Kirkenes

Based on the research I did on the BAR International residency with Pikene på broen, I made a film called (over)tro for the Barents Spektakel festival in Kirkenes.

The festival theme for the 2016 Barents Spektakel is Rethinking Location – this theme forms the basis for the program of visual art exhibitions, public discussions and the Visual Art Seminar.

The artworks for the 2016 Barents Spektakel reflect and discuss the vulnerability of our sense of place; whilst simultaneously exploring if our identity is a result of where we live or if we instead make choices to migrate to places that suit us. In these times of economic uncertainty, new migration routes and increasingly cold ideological rhetoric between capitals; the perception of place requires continuous rethinking. Shifting cultural, political and economic factors all play a role in shaping how we perceive our neighbourhood, city, nation, region and most importantly, ourselves. In the North there are lessons to be learned from our past as well the mistakes and triumphs of our neighbours across all borders, there are risks and opportunities as well as both bright and destructive visions for the future.

The visual art program for the Barents Spektakel is a result of Pikene på Broen’s year-round BAR International Artist in Residency program. Through collaboration, discussion and research the invited artists from both sides of the border are provided with impressions of the Barents Region.

Posted in Uncategorized, Utstillinger | Comments Off

BAR International – Pikene på broen, Kirkenes

In October I took part in Pikene på broens residency concept together with artists Ørjan Amundsen (NO), Natalia Egorova (RU) and Anna Jeromlaewa (RU).

BAR International is a fusion of 2 concepts – Barents Artists-in-Residency and Barents Arts Resources, based in Kirkenes and run by Pikene på Broen. The program is open for artists of all genres/ musicians/ architects/ researchers/ curators from the Barents Region, Nordic countries and internationally who are interested to explore the Barents borderland in transition. Kirkenes, just a few miles from the borders to Russia and Finland, has become Transborder Kirkenes, “the Russian town in Norway”, a gateway to Russia, a crossroad for political decisions in the Arctic, and a laboratory for creative solutions to economic, cultural and social challenges in the border region. BAR International focus is on the cross-border issues and issues related to the High North.

The program facilitates short-term artistic research of the region (1-2 weeks), and is aimed at new art-production and creating new stories about the High North. Through the residency artists get insight into and work with issues that are locally rooted, but at the same time have global relevance. BAR International is mobile, and residencies may take place in different towns and places within the Barents Region or in other countries – depending on a project needs. Residencies may be individual or workshop-based, aimed at collaborative multidisciplinary productions that may eventually be shown at the festival Barents Spektakel or other events run by Pikene på Broen.

Pikene på Broen, a company of art curators and producers, Kirkenes, aims at creating meeting places and building bridges across geographical borders and across art genres. They call their projects “Border-Crossing Exercises” and invite artists, musicians, architects, researchers, politicians and a wider public to join these exercises, both in the Barents Region and in other borderlands.

We visited different places around Kirkenes, Nikel and Zapolyarny. Here are some photos I took during the residency.

IMG_5673 IMG_5720 IMG_5753 IMG_5772 IMG_5775 IMG_5799

Posted in Residency | Comments Off

Dovenskap, fantasi og fellesskapsfølelse – Tromsø kunstforening 90 år

13.06.2015 – 06.09.2015

Liv Bangsund, Ane Elene Johansen, Margrethe Pettersen og Kristin Tårnes

TKF-Facebook-Dovenskap-2
Tromsø Kunstforening er med sine 90 år en av Tromsøs eldre kulturinstitusjoner. Gjennom tre generasjoner har den endret seg i takt med billedkunsten, dens strømninger og idealer. Fra å være etablert og drevet utelukkende på frivillig basis i 1924 fikk kunstforeninga sin første ansatte i 1981, parallelt med innflytting i faste lokaler i ‟gamlemuseet” i Muségata 2. Endelig, etter mange år som hvileløs nomade, og forslag og ideer om alt fra nybygg via samlokalisering til eget hus, fikk kunstforeninga fysisk fotfeste. Og – ansettelsen markerte starten på en professionalisering av driften.

Til tross for vår anselige alder, er vår historie ikke samlet mellom to permer. Den eksisterer først og fremst i muntlig overlevert og fri form, som tydelige og mindre tydelige spor i “huset i parken” og som et usortert arkiv med avisutklipp, årsberetninger, utstillingskataloger, medlems- og styreprotokoller.

Dovenskap, fantasi og fellesskapsfølelse – Tromsø Kunstforening 90 år markerer jubileet og samtidig starten på et langvarig prosjekt for Tromsø Kunstforening der vi skal grave dypere i vår egen historie. Vår arbeidsmetode i prosjektet vil være å invitere kunstnere til, hver på sin måte, å gå i dialog med denne historien. Til utstillingen som åpner 12.juni har vi invitert fire kunstnere som alle bor og jobber i Tromsø. De fire er gjennom sine kunstverk med å legge premissene for det videre arbeidet med det historiske materialet, og det er nærliggende å betrakte utstillingen som en felles skisse til prosjektet som helhet. Hva fortellinger og historiske fakta angår, skraper denne utstillingen bare i overflaten. Derfor er den også en oppfordring til publikum og Tromsøs befolkning om å dele sine historier og minner om både ‟gamlemuseet” og Tromsø Kunstforenings historie.

Tromsø kunstforenings nettside

Posted in Utstillinger | Comments Off