Life on the move

Northern Photographic Centre, Oulo (Finland)

03.03.2017 – 23.04.2017

Friday 3.3.

Artis talk and vernissage 17-19 

Talk about people moving from a country to another has taken over the discussion in the social media as well as the speeches of the politicians these days. Exhibition touring in the Nordic countries reminds us that all living things have always been on the move, and always will.

In the autumn 2015 the arctic north stood out into the spotlight of international attention when thousands of asylum seekers suddenly travelled to the border cities of the north in order to find a safer environment for living for themselves and their families. In the west through Tornio more than 4000 asylum seekers arrived to Finland on a weekly basis. In the east the asylum seekers strove to northern Norway via Russia and to Finland via border station of Salla. Refugees arrived in the middle of the northern winter frost and strove to the border stations with bicycles and old ramshackle cars. The amount of asylum seekers evoked a lot of discussion all around, and opinions escalated both in favour of and against asylum seekers.

Continue reading

Posted in Utstillinger | Comments Off

It was a pleasure to burn

It Was a Pleasure to Burn featuring Jo Karlins
by The Sun That Never Sets (Vanessa Albury) and Jo Karlins curators
(Jamie Diamond, Elisabeth Smolarz + Lauren Silberman)

Spring/Break Art Show 2017
4 Time Square, NYC
23rd Floor, Rooms 2303 + 2304,
Opening: February 28th from 5pm – 9pm
Hours: March 1 – 6 from noon – 6pm, with VIP Hour daily 11am – noon

Graciela Cassel, Peter Clough, Bradley Eros, Claudia Joskowicz, Jo Karlins, Jennifer + Kevin McCoy, Jeremy Olson, Rachel Rampleman, Kristin Tårnes, John Torreano, Jamie Diamond, Elisabeth Smolarz, Lauren Silberman and Vanessa Albury

Lauren Silberman

The Sun That Never Sets (TSTNS) teams up with Jo Karlins’ curators to present It Was a Pleasure to Burn featuring Jo Karlins. TSTNS (Vanessa Albury) collaborates with Jamie Diamond, Lauren Silberman and Elizabeth Smolarz and to exhibit artworks spoofing reality and twisting it into real or envisioned narratives.
Continue reading

Posted in Uncategorized, Utstillinger | Comments Off

thirstDays #12: ooooszchhhhhht t shuffle klopp shshhhchglugluglushh

**thirstDays: love, intimacy and (com)passion, in a geopolitical context**
A monthly series of video, film, performance and ceremony events
Project curator/artist-in-residence Jayce Salloum

No. 12
ooooszchhhhhht t shuffle klopp shshhhchglugluglushh

Curated by Elisa Ferrari + Stacey Ho

Featuring/works by Lee Ann Brown, Lindsay Dobbin, Katherine Kline, Britt Kramvig, Sonnet L’Abbé, Guadalupe Martinez, Margrethe Petersen, Jayce Salloum, Kristin Tårnes, Hildergard Westerkamp, T’uy’t’tanat-Cease Wyss, Alize Zorlutuna

This program began as a consideration of affinities outside of the human realm, between plants and animals, objects and machines. However, this initial concept soon took on the shape of our conversations and shared interests—subjects such as walking, wandering, and listening. Writing on Margrethe Pettersen’s work, Britt Kramvig challenges the division of entities into nature and culture, rooting our need for holistic environmental awareness in Sami ontology. She writes “our ears have become dull to the sounds of the land speaking through our feet, it is now incumbent upon us to remember.” This has resonance not only in practices of deep listening but also in performance art practices that are invested in healing the fraught relationship between the land and the body.
~ Elisa Ferrari + Stacey Ho

Mer info her

Posted in Utstillinger | Comments Off

Det som vokser og det som stenger på Nordnorsk Kunstnersenter

Galleriet i Svolvær, Nordnorsk Kunstnersenter
18. nov 2016 – 15. jan 2017
Kunstnere
Kristin Tårnes
Jet Pascua
Nick Degtyarev
Nadia Degtyareva
Anna Kukielka
Antti Tenetz
Knutte Wester

Gruppeutstillingen Det som vokser og det som stenger utforsker grenser i mange former, geografiske så vel som psykologiske. De utstillende kunstnerne har alle ulike uttrykk og praksiser, men felles for dem alle er at de utforsker forholdet mellom sted og bevegelse. Utgangspunktet er en enkel fortelling om jord. Dernest om hva som skjer når jord blir til habitater og territorier, og dermed går fra å være et geografisk sted til arenaer for tilhørighet. Med dette skiftet følger mange og komplekse narrativer. Det er historier om tid og tilknytning, og om naturlige, politiske og emosjonelle prosesser. Men viktigst av alt er fortellingen om hvordan et sted formes av livet som leves der, og hvordan livet i sin tur formes av stedet. Fordi grenser, som mennesker, ikke er statiske enheter – men skapes og omskapes i et dynamisk vekselspill mellom det som vokser og det som stenger.

Utstillingen er en samproduksjon mellom kunstinstitusjoner i Barentsregionen: Nordnorsk Kunstnersenter (NO), Arkhangelsk International Cultural Centre (RU), Havremagasinet i Boden (SE), Northern Photographic Centre i Oulu (FI) og Pikene på Broen i Kirkenes (NO).

Continue reading

Posted in Utstillinger | Comments Off

Omtale i Morgenbladet av Høstutstillingen

Filmen (over)tro  ble omtalt i denne anmeldelsen av Høstutstillingen i Morgenbladet 16. september 2016.

Utdrag:
Bitende humor finnes også i Kristin Tårnes’ korte videoessay (over)tro, som tar økologien over i mytologiske former. Hvorfor har ikke det østsamiske museet i Neiden åpnet ennå, syv år etter ferdigstillelsen? Ligger bygget på et forhekset sted, hvor de underjordiske burde ha blitt spurt om råd? Lokal tradisjon ber deg overnatte på et sted før du beslutter å bygge, og la være hvis du får en urolig natt. Bør du følge slike regler selv om du ikke tror på dem – bare for sikkerhets skyld? Kanskje er det ikke rarere enn å døpe barnet ditt når du personlig ikke tror på Gud.

Posted in Anmeldelser, Utstillinger | Comments Off

Høstutstillingen 2016 – Statens 129. Kunstutstilling

Kunstnernes Hus
Wergelandsveien 17, Oslo
10. september – 9. oktober 2016

www.hostutstillingen.no

Høstutstillingen og Norske Kunstforeninger har siden 2013 hatt et samarbeid om å vise utvalgte videoverk fra Høstutstillingen i norske kunstlag- og foreninger over hele landet.

I løpet av høsten 2016 og våren 2017 vil 20 kunstlag- og foreninger vise Birgitte Sigmundstads Hammersborg Protecting the bygone Future (2016), Kristin Tårnes’ (over)tro (2016) og Eva Bakkesletts Breath (2015).

Posted in Utstillinger | Comments Off

Den eneste veien er frem, Kunsthall Stavanger

26. august – 09. oktober 2016

Kunsthall Stavanger

I vår tid står etablerte prinsipper og etiske retningslinjer på spill i et Europa preget av fremmedfrykt, økonomiske endringer og klimautfordringer. Når tiden er inne for å reagere blir historisk vedtatte menneskerettigheter kun tomme ord. Frykten overskygger fornuften som igjen resulterer i stengte grenser og utvisninger. Homofobi og kvinneundertrykkelse blir ofte brukt som rettferdiggjøring av slike politiske handlinger, uten at det reflekteres over de personlige standpunktene til de som fremmer retorikken.

Den finske kunstneren Otto Karvonen har laget fuglekasser i form av europeiske interneringssenter for flyktninger. Siden 2010 har han dokumentert arkitekturen som fengsler mennesker hvis lovbrudd var å forlate hjemlandet sitt. Den norske kunstneren Vanessa Baird visualiserer følelsen av en udefinert og latent rasisme i sine tegninger av karikerte svarte kropper som flyter i vannet. I et videoarbeid av den norsk-etiopiske kunstneren Mekdes W. Shebeta, intervjuer kunstneren flyktninger som vitner om det store antall mennesker som blir tvunget til å selge sine indre organer etter å ha krysset Sahara, for å dekke sin videre vei over Middelhavet. Og Crying Man, et kunstverk av Jorunn Myklebust Syversen, er et eksempel på hva som kan møte dem på andre siden – en hvit mannlig jogger midt i et sammenbrudd over sin egen eksistens.

Begrepet godhetstyranniet er brukt i norske medier til å beskrive de som jobber for en mer human grensepolitikk. Er det mengden av skremselspropaganda som forvrenger realitetene, eller er samfunnet så ille som media vil ha det til? Noen går så langt som å si at hele vår sivilisasjon er truet. Paradoksalt nok er vårt vestlige samfunn mer trygt nå enn det noensinne har vært. Hvilken informasjon skal vi forankre virkeligheten i?

I den amerikanske kunstneren Katy Grannan`s filmklipp, ser vi hverdagslige handlinger utspille seg på såkalte ikke-steder. Hun har dedikert sine filmer til de som lever sine liv langs veien og på parkeringsplasser. Hun tar betrakteren med forbi merkelappen av misbruk og diagnoser, inn til intime portretter av tilværelser ikke ulik våre egne. Den finske kunstneren Maiju Salmenkivi engasjerer også betrakteren i sine arbeider. I sine ekspressive malerier plasserer hun ansvaret for miljøforurensning på både enkeltmennesket og på forretningen. Enten det er en ølfestival eller en fabrikk, synes aldri tosidigheten ved progresjon og destruksjon å forsvinne. Publikum blir konfrontert med en barrikade av meningsløse porselensgjenstander i den norske kunstneren Irene Nordli sin installasjon Chain of Sorrow. Det som en gang var funksjonelle støpeformer på Norsk Teknisk Porselen i Fredrikstad, ble funnet stuet vekk på fabrikkens loft. Kunstneren hentet dem frem og forvandlet deres utdaterte eksistens til estetiske objekter av forfall.

Det er liten tvil om at samfunnet slik vi kjenner det, er i rask endring, både hva gjelder demografi, økonomi og klima. Det er for tidlig å se resultatet av disse endringene. Forandringens ansikt er uklart, og i uvissheten fyller hjernen selv ut konturene avhengig av vår kreativitet, eller mangel på denne. Utstillingen Den eneste veien er frem presenterer kunstverk som på ulike måter forholder seg til store eksistensielle endringer.

Deltagende kunstnere: Katy Grannan, Jared Theis, Jorunn Myklebust Syversen, Otto Karvonen, Maiju Salmenkivi, Vanessa Baird, Tarald Wassvik, Linda Karin Larsen, Irene Nordli, Mekdes W. Shebeta og Kristin Tårnes.

Kuratert av Maya Økland.

Utstillingen er støttet av Kulturrådet, Stavanger kommune, Rogaland Fylkeskommune, Fritt Ord, Finsk-norsk kulturinstitutt og Norske Kunstforeninger.

Takk til Sørlandets Kunstmuseum for lån av Irene Nordli sitt kunstverk.

Posted in Utstillinger | Comments Off

16. juni – 21. august: Kurant Nabolag

16. juni – 21. august 2016, Tromsø

kart kurant nabolag

Åpning 16. juni kl 17:00, oppmøte utenfor Kurant hvor det utdeles kart
Roturer under og rundt kaiene i området med avgang fra Polarmuseet
Tromsø Folkekjøkken lager og serverer mat i spiserommet i Snekkerverkstedet
Offisiell åpning med taler, presentasjon og musikk kl 19:00

Prosjektet foregår på og rundt Skipsveftstomta hele sommeren, til og med 21. August, og kan besøkes når en selv måtte ønske det. Vi arrangerer flere guidede turer i løpet av sommeren. Se liste over disse lengre ned i teksten.

Tromsø sentrums siste gjenværende industri, Skipsverftet, skal i nærmeste fremtid flytte og Kurant er opptatt av hva som skjer i området.

En gruppe kunstnere har over lengre tid utforsket området på og rundt Verftstomta. Dette har resultert i et kart og flere stedsspesifikke installasjoner som reflekterer over eksisterende kvaliteter og alternative muligheter for områdets framtid. Et felles engasjement har vært at dette blir et felles byrom og sosialt møtested, som gjøres åpent og tilgjengelig for alle. Vi ønsker å gi et mulighetsrom som kan si noe om menneskelig skala og aktivitet, og gi noen andre svar utover behov for boliger og parkering. Vi vil ha frem stedets egenart som en verdifull ressurs å bygge videre på og ser frem til å bli en del av det nye nabolaget!

Liv Bangsund
Kristina Junttila
Valentin Manz
Margrethe Pettersen
Irene Rasmussen
Kristin Tårnes

Guidede turer – oppmøte utenfor Kurant:

18. juni kl 14:00 Omvisning
25. juni * Omvisning
30. juni kl 12:00 Barnevognvennlig omvisning
2. juli kl 14:00 Barnevennlig omvisning
13. august * Omvisning

* Info om tidspunkt kommer

20. august
12:00 – 16:00 Tromsø Folkekjøkken i spiserommet i Snekkerverkstedet
15:00 Irene Rasmussen presenterer sitt prosjekt “Fra forurenset grunn til grobunn”
20:00 Nabolagsfest på Kurant!

Kurant er et kunstnerdrevet visningsrom for ung og uetablert samtidskunst som har vært drevet siden 2009. Kurant initierer kunstprosjekter, og arrangerer hovedsaklig kunstutstillinger, men også filmvisninger, klubbkvelder, konserter, seminarer, etc.

____________________________________________________________

ENG

Opening June 16 at 5pm, meet up outside Kurant and you will get a map
Rowing trips under the piers around the Polar Museum
Tromsø Peoples Kitchen will make and serve food in the dining room of the carpentry workshop
Official opening with speech, presentation and music from 7pm

The project takes place at the shipyard and the area around it. It is open for visits at any time all summer, till August 21. We will arrange guided tours on specific dates. See list below.

The nearest neighbor of Kurant Visningsrom is a shipyard. It is the last remaining industry in the center of Tromsø. But soon, it will be history. Kurant is concerned about what is going to happen in the area.

A group of artists has over time explored the shipyard and its surrounding area. This work has resulted in a map and several site specific installations that reflects upon existing qualities and alternative possibilities for the future of this area. We want to create a space that nurtures daily life at a human scale, and provide solutions that go beyond the need for waterfront housing and parking. We want a neighborhood with character, a valuable long-term community ‘asset’ in its own right. We want a place where everyone can belong, and we look forward to be a part of the new neighborhood in the future.

Liv Bangsund
Kristina Junttila
Valentin Manz
Margrethe Pettersen
Irene Rasmussen
Kristin Tårnes

Guided tours – meet up outside Kurant:

June 18 at 2pm Guided tour
June 25 * Guided tour
June 30 at 12pm Baby-buggy-friendly guided tour
July 2 at 2pm Child-friendly guided tour
August 13 * Guided tour

* Info about time to be announced

August 20
12 – 4pm Tromsø Peoples Kitchen make and serve food in the dining room of the carpentry workshop
3pm Irene Rasmussen presents her project “From contaminated soil to fertile ground ”
8pm Neighborhood party at Kurant!

Kurant is an artist-run space for young and unestablished contemporary art that has been running since 2009. Kurant initiate art projects and mainly organize art exhibitions, but also film screenings, club nights, concerts and seminars among other activities.

Posted in Utstillinger | Comments Off

Lessons for Landscapes #1: Visit Nature

4 – 12.juni

Bjørg Nyjordet, Magnar Gilberg, Kristin Tårnes, Simon Harvey, Maaretta Jaukkuri, Anne-Karin Furunes, Carlos Alberto Correia, Edvine Larssen, Sissel M Bergh

LevArt, Levanger

poster-lessons-web-685x970

mer info her

Posted in Utstillinger | Comments Off

Barents Spektakel 2016: Rethinking Location

10. – 14. februar 2016

Barents Spektakel, Kirkenes

Based on the research I did on the BAR International residency with Pikene på broen, I made a film called (over)tro for the Barents Spektakel festival in Kirkenes.

The festival theme for the 2016 Barents Spektakel is Rethinking Location – this theme forms the basis for the program of visual art exhibitions, public discussions and the Visual Art Seminar.

The artworks for the 2016 Barents Spektakel reflect and discuss the vulnerability of our sense of place; whilst simultaneously exploring if our identity is a result of where we live or if we instead make choices to migrate to places that suit us. In these times of economic uncertainty, new migration routes and increasingly cold ideological rhetoric between capitals; the perception of place requires continuous rethinking. Shifting cultural, political and economic factors all play a role in shaping how we perceive our neighbourhood, city, nation, region and most importantly, ourselves. In the North there are lessons to be learned from our past as well the mistakes and triumphs of our neighbours across all borders, there are risks and opportunities as well as both bright and destructive visions for the future.

The visual art program for the Barents Spektakel is a result of Pikene på Broen’s year-round BAR International Artist in Residency program. Through collaboration, discussion and research the invited artists from both sides of the border are provided with impressions of the Barents Region.

Posted in Uncategorized, Utstillinger | Comments Off